31 Oct 2017

今朝滿懷希望...當然今晚就...休息左一日..要開工喇..


唔想食Canteen嘅野...出去買泰國濕炒...


加拿大嘅姑姐姑丈返左黎..又要出動去食食食..4 則留言: