17 Oct 2017

尋晚成晚不停流汗..又成身滾熱辣..我都知死緊..
今日頂唔順...要攞一日假..去搵醫師求救..之前打風..個雪櫃清倉..好在仲有之前整嘅麵包..


煲定啲粥今晚食...唔使餓死...6 則留言:

  1. 你2個症候喺我做完運動都必會出現,咁我咪又死緊,反正我唔想長命, 聽天由命,都係唔睇醫生囉!

    回覆刪除
  2. 流汗..又成身滾熱辣....其實係咪更X期?

    回覆刪除