25 Oct 2017

雖然都係果啲野...但係唔同嘅配搭...又有啲新鮮感喎.. 簡單嘅午餐....塊厚切豬扒只係喺超市買...不過都好好食喎...


 呢頭洗乾淨個飯盒...果頭就收到呢樣野....同事話出去散步時買..
 但點解散步會散到咁遠.....仲要帶埋啲咁邪惡嘅野返黎添...


 我去買餸嘅時候...明明唔係諗住煮呢啲...但點解煮煮下會變左第二樣野呢...6 則留言:

 1. 煮煮下變左第二樣,證明你(1)有創意,(2)好心散!🤣🤣

  回覆刪除
 2. 新鮮配搭早餐……噚日覆我係話將賣剩嘅放埋一齊,今日又變咗諗法,不過係學到我嘅正面思想。😂

  我係覺得自己整嘅就更加好食。

  同事散步變買野食,魚佬買餸打算嘅同最終煮出黎嘅又變咗,係物以類聚,大家咪好夾,不過,工事時計劃係不斷咁變,會好難斷尾,好大鑊架,閒事咁變就無妨。

  回覆刪除
  回覆
  1. 我而家係自己選擇,完全唔一樣架喎
   我只係覺得塊豬扒幾好食,唔係我煮得好
   你點知呢個係我公司嘅特色

   刪除