11 Oct 2017

玩飽之後又要開工...要去銀行搞啲野...同埋同事一齊出去食...


買左啲手信比同事...


原來已經隔左好耐冇去剪頭髮...


今晚好攰...唔煮...買外賣...9 則留言: