7 Jun 2017

Canteen而家早餐竟然賣迷你蒸飯...不過可惜我太早...未蒸好..我只可以食其他野..尋日煮多左啲烏冬...今日帶返公司食...差啲唔記得...原來我今日個飯盒係唔使叮...好攰.....今晚唔想煮野....求求其其食啲野就算...6 則留言: