18 Jun 2017

雖然呢間酒店冇包早餐..但係因為落大雨嘅關係..
我都係選擇比錢...留喺酒店食...雨開始細...喺酒店附近行下...又比我撞到好野...


約左台北朋友一齊食飯...呢碗真係好巨型...
食完之後...飽到上心口....


其實都冇乜地方想去..喺台北車站附近行左一陣..
都係搵個地方坐低...飲杯野傾下偈好過...


又要喇....再見....6 則留言: