25 Jun 2017

喺台灣買左樽維力炸醬返黎....鍾意撈乜就撈乜....唔使一定要食即食麵... 冇乜胃口.....下晝只係食啲麵包...


 真係有啲唔舒服....喺屋企瞓左幾個鐘....今晚食粥....8 則留言: