30 Oct 2015

原本以為收錯價錢....點知原來係...canteen個致癌餐又加價....下晝食個快lunch.....


跟住就要準備出街....今日合法蛇王.....出去聽seminar......


夜晚去左圓方.....食呢間泰越菜.......啲份量好似比以前少左好多....


由圓方行去佐敦....再行去太子....都已經消化左啱啱果餐......
又係時候....比個借口自己去食甜品......6 則留言:

 1. 致癌餐又加價>>即係好似香煙咁不停加價?
  比以前少左好多...下次請用正面一啲嘅字眼>>例如>比以前精緻咗.

  回覆刪除
  回覆
  1. 比香煙加得更勁
   我冇你把口咁叻嘛

   刪除