19 Oct 2015

尋日玩足一日....今日回歸平淡.....先食一個A餐...跟住就開工...下晝一個例牌嘅兩餸飯......


夜晚趕返旺角.....食個tea當晚飯......咁又一日喇.......7 則留言: