2 Oct 2015

尋日玩足一日....都冇好好休息過....今日又要開工喇....下晝想出去...又懶得行.....結果都係兩餸飯.....


返到屋企....收到封信....係一個好消息.....之前去曼谷....因為紅色外遊警告要提早返..
一直都唔知保險有冇得賠.....今日終於收到...雖然唔係全數...但都好過冇啦..


夜少少...等齊人...又出番去.....今晚要同馮先生預祝生日.......
去左Pokka Cafe食semi buffet....食到飽....又笑餐飽....7 則留言: