24 Jun 2014

食左大通咁耐.....而家先知....原來可以改米粉架喎.....落好大雨......叫外賣食.....叫左隻潛艇食.....


下晝出席公司o既畢業禮....可以合法去蛇王......


因為今日頒榮譽博士比杜琪峰....所以有好多明星出席....我地緊係把握機會合照...


頭髮長左好多.....去旅行前要剪下.....


剪完頭髮行番屋企o既途中.....改變過好多次主意.....最後都係決定買爭鮮....10 則留言: