12 Jun 2014

尋日食完.....今日又想再食.....之前聽到話亞坤會o係香港開分店....原來已經開左喇......以後唔使去新加坡都有得食....


幾年前....朋友帶過我黎呢間小小o既餐廳....之後一直因為好難訂枱....冇再黎過...
原來B同K 上個月食左...仲訂左今個月o既枱....有得再去食...佢地話我要o係度鳴謝佢地喎..多謝晒..


今晚又去稻香.....又係叫番同之前一樣o既野......不過好食又抵食o既野....我都唔介意食多次...


食飽飽去睇戲....羅馬浴場2.....有我鍾意o既阿部寬.....急不及待....一上畫就去睇...
阿部寬依舊係咁有型......戲裡面一樣係咁好笑......開開心心笑足兩個鐘.....10 則留言: