25 Jul 2012

一心諗住去KFC 買早餐....點知...去到見到條人龍....都係回頭...
但又冇其他選擇...結果買左超級三文治....36蚊o既早餐..成餐飯o既價錢..


朝早食左咁 heavy o既早餐....下晝都係食少d ....冇出去食飯....
見到有幾塊過左一日期o既麵包..好似冇乜野呀...應該仲食得...起碼我而家呢一刻都冇肚痛


收到email .....我o既行李牌已經運送途中.....好快會收到喇...
另外...我今晚係有食野架...不過Yahoo Blog又傻左...upload左三張之後就唔得...


6 則留言:

 1. 噢!地利 Oh!tria2012年7月25日 下午9:54

  冇人叫你去超級三文治架!! 去買腸粉食嘛.
  [版主回覆07/25/2012 22:37:59]你估想食乜就有乜咩, 金鐘乜都冇, 冇野可以揀

  回覆刪除
 2. 黎排大駛o左。
  面包過一日系o吾事架﹗o吾好浪費﹐我都會食架﹗
  我早你一個禮拜收到 KLM 電郵o窩﹗
  [搞一爺回覆07/25/2012 23:09:48]我十七號就收到啦﹐我畀你更早申請o窩﹗
  [版主回覆07/25/2012 22:38:34]冇發霉就ok
  咁快, 我而家先收到咋喎

  回覆刪除
 3. 我覺得超級三文治既野食越來越貴仲越來越難食..冇食好耐了...
  yahoo真係冇野好講啦..真係趕客
  [版主回覆07/25/2012 23:15:54]我係第一次買佢d 早餐
  已經慣左, 耐唔耐就係咁架啦

  回覆刪除
 4. 你就好啦 ! 就快收到行李牌,羡慕你 !
  Yahoo 成日都有事,好討厭 !! 所以早已冇用好耐 !! 費事煩 ........
  [版主回覆07/26/2012 08:27:55]你等下次佢做promo再整啦
  但老實講, 而家都冇乜人寫blog, 唔用yahoo, 都冇乜其他選擇

  回覆刪除
 5. 我都收到email 通知
  [版主回覆07/26/2012 09:05:18]你訂到都算好, 係遲d 收到啫
  [BK回覆07/26/2012 08:51:39]寄去香港喎唔知幾時到我手
  [版主回覆07/26/2012 08:28:37]恭喜恭喜
  你到時post張行李牌黎睇下

  回覆刪除
 6. 收到就post 黎睇睇
  [版主回覆07/26/2012 13:51:57]都唔知幾時有

  回覆刪除