4 Apr 2020

尋晚嘅外賣仲未食晒...今朝食越式牛河做早餐...有啲事要去荃灣...有兩個幾月冇坐過車..有啲緊張..


辦妥啲野之後...就拿拿聲返屋企...都係屋企安全啲..


今晚都係食牛河..食埋呢碗..尋晚嘅外賣終於清晒..4 則留言:

  1. 咁個外賣收咗幾多次錢呢?

    回覆刪除
  2. 之前仲諗住中國4月攪掂就鬆口氣,依家要等埋西方各國……唉聲嘆氣!

    回覆刪除