29 Apr 2020

天都未光...就收到老細嘅order...
好在我有隔夜pizza..唔使挨餓...下晝有人煮飯...唔使挨公仔麵...


原本以為今晚唔使OT...點知原來又要...
唔理咁多....食飽先再做...4 則留言: