6 Dec 2019

又到左星期五...下晝同埋啲同事一齊去食自助餐...預祝聖誕..


成日都損手爛腳...今日又要去睇跌打...


下晝食得咁豐富...今晚食得簡單啲...4 則留言: