14 Dec 2019

買早餐同阿媽食...跟住又係去睇免費戲...其實我幾鍾意呢啲戲..
唔使點用腦....輕輕鬆鬆咁笑左兩個鐘...


睇完戲...例牌去食下午茶...


今晚約左個好耐冇見嘅朋友食飯...
又有多一個人準備離開香港..有啲感慨...2 則留言: