25 Dec 2019

尋日試過另一間..發覺都係呢間嘅早餐好食啲..黎親日本...我來來去去都係行果幾間百貨公司...呢間喺橋底下嘅Bic Camera幾得意..分開..
一截一截...我喺度收到我嘅聖誕禮物..多謝..


聽過日本人聖誕節係食KFC...
唔係食火雞...我都要入鄉隨俗先...包左架巴士去機場..好巴閉...係時候返屋企喇....

4 則留言: