7 Sep 2018

又到左星期五...今日食好啲..叫個雞扒麵...尋日其實叫左兩個下午茶餐...一個做左晚飯..
另一個...加左個蕃茄...變成今日嘅午餐盒...


要比錢同唔使比錢嘅貴賓室..
果然有唔同...竟然有足料嘅花膠湯飲...


為左一晚免費酒店....去一個快閃布吉之旅..Bye..5 則留言: