25 Sep 2018

尋晚做到半夜兩點先返屋企...
今朝爬起身食個早餐....又要開工...死線已到..今日要盡全力去做...


有啲餓....出去食個下午茶..先繼續做..


真係好彩...今晚唔使做到半夜...
食完晚飯....準備收工...不過聽日都要繼續返工..6 則留言:

  1. 兩點先收工咁係咪喺office打地舖?

    回覆刪除
  2. 舊老闆精心安排畀新老闆睇見你有多勤快,因你成日請病假會令人誤會係蛇王,要多謝Ex。

    回覆刪除