22 Dec 2017

聽日就開始放聖誕假...不過好似好多人都已經提早放假...今朝都冇乜人..同事今日又話想叫外賣.....台式午餐...


 明明放低筷子冇幾耐....又有同事請食cake...


 早幾日都已經做左節...今晚唔想出去同人迫....搵埋阿媽一齊打邊爐...


 買左份小禮物送比阿媽....當係聖誕禮物...6 則留言: