21 Dec 2017

由星期一開始...就已經期待黎緊嘅聖誕假期...仲有兩日就到....要努力完成啲工作..下晝同埋同事們一齊出去食飯...做冬....


今晚同阿媽撐枱腳....想食清啲...所以食米線...2 則留言:

  1. 逢節都要同同事慶祝,咁重陽、清明都要啦!

    回覆刪除