10 Dec 2017

食番個豐富嘅早餐...跟住就要返屋企開工..要執屋..


執左幾個鐘..終於執好..出去慰勞下自己..


有啲攰...今晚偷下懶...食啲簡單野...6 則留言: