25 Apr 2017

原本今日想買外賣早餐返公司...不過為左慳錢...最後都係去canteen..好似好多日冇食過肉肉肉....今日帶左豬扒返去做午餐...頓覺好好食...


 今晚都係麥皮....不過今晚冇落肉....改左做小元貝....一樣咁好食...6 則留言:

  1. 麥皮好稀喎 !唔夠飽成晚囉囉攣!
    不過,為咗準備夏天🏄,唔想肚凸凸🐷, 係要犧牲下啦!😬

    回覆刪除
  2. 朋友仔又同你一齊食麥皮??

    回覆刪除