12 Apr 2017

係咪因為好唔想返工....所以越來越晏先返到公司...食早餐都好趕... 尋晚都冇偷懶...煮左飯今日帶...


 之前見到canteen喺四月會推出新野....今日終於有機會試....但個樣同味道都有啲出入..


 今晚好忙...先去剪頭髮...再去睇中醫....好攰...


搞掂啲野..都已經九點幾....好餓.....唯有買外賣返屋企食...10 則留言: