18 Apr 2017

接受現實...又要開工... 送比同事嘅手信....燕窩糖...


 同事都喺台灣帶左啲限定版返黎請我地食..


 今日冇飯帶...要上canteen買兩餸飯...


 去旅行果幾日食得太多...今晚決定食麥皮...5 則留言: