5 Mar 2017

酒店包埋早餐..其實都有樣野唔好..就係要限時限刻去食..想瞓多陣都唔得..



酒店對面有間光南...食飽之後...過去買啲野...


上次過年嘅時候..因為太多人嘅關係....所以去唔到旗津...
今次補番數....而且仲食到...我最愛嘅炸花枝添...


離開左旗津之後...去左三多商圈....因為太攰...去誠品cafe飲杯野坐下..


又係時候要去機場....高雄快閃之旅完結...



4 則留言: