6 May 2016

由今日起...我打算定呢個火腿米粉餐為我嘅B餐....
我諗....食米粉點都健康過食公仔麵嘅...今日都好想出去行下....約左K出去食一風堂.....跟住去shopping....


又係呢個地方.....上次都好似未夠一個月喎.......我諗呢度已經成為我地嘅新飯堂..
不過都冇辦法......今次嘅名目係慶祝母親節.....就算再悶....都冇得揀唔去.....7 則留言:

 1. 食d上次無食過嘅野,就無咁悶!

  回覆刪除
  回覆
  1. 心理問題,要心藥醫。
   我估同朋友去稻香一個星期食2次都唔會話悶,同屋企人一個月食2次就話悶,飯腳影響食慾。

   刪除
  2. 去稻香係自己選擇
   去呢度食自助餐係冇問過我地意見

   刪除
 2. 諗住……乜你唔係讀理科咩,科學思維發展不良?

  上網大搜查嘅數據係:
  第三位﹕米粉
  卡路里﹕192/碗
  脂 肪﹕0.4克


  第九位﹕即食麵
  卡路里﹕453/碗
  脂 肪﹕17.1克

  回覆刪除