13 May 2016

終於都挨到黎星期五喇....忙左成朝....個人好煩悶....想出去行下....出左去買飯糰....


我對呢個芝士龍蝦麵.....好有興趣喎.....唔知好唔好食呢....


咁啱有朋友過左黎灣仔....所以放工都留左喺灣仔....一齊食飯...去左食蝦麵....4 則留言: