11 May 2016

今日叫左B餐....最後阿姐都冇比錯...真係米粉....同事們一早講話下晝食tea....所以我決定....lunch食少啲....A餐...


今晚約左馮先生食飯...傾下偈....叫左個二至四人餐....
諗住啲野多極有限....點知....真係足夠四個人食囉....好飽...


點解國泰張卡越來越核突....簡單到我仲以為佢唔記得印野上去添....5 則留言:

  1. 又話要節衣宿食先至有錢成日去玩,乜唔係只夠錢搭廉航架咩?

    傳統客家菜係大件夾抵食,佢算細碟。

    回覆刪除
  2. 食唔晒可以攞走!

    回覆刪除