31 Mar 2016

朝早食番個A餐...食少啲..平衡一下.....下晝係好耐冇食嘅兩餸飯......冇食一排嘅野.....好似好食左咁喎....


放工約左朋友食飯.....商量一啲野......原本諗住越南野清啲...但似乎有反效果喎...8 則留言:

 1. 秘咩密 …… 咪下個月,你每個月去一兩次旅行啦!係咪!

  回覆刪除
 2. 越南野清……好似日本名喎! 又要去日本呢?真繁忙,睏屎魚。

  回覆刪除
  回覆
  1. 點解你啲想像力永遠咁豐富
   你到底做邊行嘅呢

   刪除