13 Mar 2016

旅程嘅最後一日...索性瞓晏啲...
瞓到checkout嘅時間...食少少野先走..跟住約左日本嘅朋友食lunch...
去左食牛舌...多謝朋友請我食生日飯..


今日唯一嘅行程係...日暮里附近嘅谷中銀座..
原來呢度有好多好野食...早知唔食lunch啦..


慢慢散下步...唔經唔覺行到上野...
同朋友食埋個tea就要道別喇...


返酒店攞番行李..就要去機場...返屋企...8 則留言: