12 Mar 2016

懶左幾日...今日終於要早起...因為要去足立市場..
平時呢個市場唔對外開放...難得今日有機會去..跟住去左亀有...一個好少機會到嘅地方...


去亀有....主要因為之前Tabelog推介..日本no 1..
可惜今日店主病左...冇掛麵食..只可食塩拉麵..


下晝去左我喜愛嘅下北沢...
不過繼續係 no shopping...


呢幾日嘅行程都係去啲比較寧靜嘅地方...
去番新宿...見到咁多人..寧願食下午茶..唔想行..


朋友有事要先離開...送左朋友去車站之後...
諗下食乜好...但完全唔餓..只係買啲生果返酒店..6 則留言: