6 Dec 2015

因為要去坐火車....所以先知道原來新世紀有姆明睇....都拖左好耐....之前買左個驗血計劃都就到期.....迫住要接受現實....
因為約唔到市區嘅分店....所以今日同馮先生一齊入左沙田....


原來冇咁快有報告睇架喎.....所以抽完血之後.....我地兩個都好安心咁去食番餐好...


我屋企好似從未喺正日去拜山......每次都係隨心想去就去.....今日下晝就約左姑姐去...


之後再去番上次紅磡間舖頭打邊爐.....天氣一凍....個個都鍾意打邊爐....成間都爆滿...4 則留言:

  1. 有心便可以,哪天去也沒問題!

    回覆刪除
  2. 驗咗都唔肯改飲食壞習慣,測乜鬼呢!
    我覺得要做就在生時做,咁樣拜係冇乜意思,與生隔絕咗係收唔到你哋嘅心意,白費又浪費,在心中咪得囉。

    回覆刪除