10 Dec 2015

雖然尋日話好耐冇食A餐...但係今日都繼續上canteen....原本打算下晝出去行下.....但最後都係懶.....留番喺公司.....


好想食牛肉麵.....放工去左八方雲集.......


收到喇......我人生第一張JCB 咭.........以後去日本可以有多啲優惠.....8 則留言: