31 May 2015

今日早左起身....早啲同阿媽落街食早餐.....跟住約左朋友出去.....先去食個lunch....朋友開車去川龍村....飲茶.....


之後再去大埔慈山寺......因為朋友攞到入場券.....所以可以入去參觀一下.....
果度地方幾大.....一個幾舒服嘅地方......可惜今日好熱.....行左兩步都已經全身濕晒....


最後出番去彩虹.....朋友介紹去呢間酒家.....啲小菜好好食....尤其係啲燒鵝...4 則留言: