9 May 2015

好似話黎緊兩日都會落雨...襯仲有陽光...快啲去游下水先.....今日公司有野做....所以下晝要返工....臨開工前......食兩個飯糰.....


其他同事走晒....大閘都落左.....睇黎仲有排先可以走.....


同事買左啲點心返黎....食啲野....再繼續做.....


比原定時間遲左幾個鐘.....終於可以收工......個天都黑晒.....


呢間爭鮮開嘅位置真係好啱...所以成日都做到我嘅生意......
尤其係當我又肚餓....又攰嘅時候....真係諗都唔使諗.....買番屋企...2 則留言: