28 Oct 2021

食左咁多餐即食麵...今日都要轉下...


大家似乎慣左午餐加餸...今日又買左釀三寶...


下晝加左餸..唯有夜晚食少啲...蕃茄素肉蒟蒻長通粉..2 則留言: