24 Oct 2020

有啲魚柳已經溶雪好耐...要快啲食左佢...


食完假餐肉再食真餐肉...就知道真餐肉真係好食好多..


貪平係要付出代價..幫襯一間電器舖..但原來係..
分三個代理..送貨分開送...一日裡面要等三次送貨..


等左一日都收唔齊啲電器...我決定叫佢改期...
真係谷鬼氣....去食晚餐好過...4 則留言: