20 Oct 2020

請左半日假...喺屋企食麵包放題...


資金有限...要想盡辦法增值...


返到公司食完午餐...又要開工...


都唔知食乜好...求求其其就算...2 則留言: