9 Sep 2019

諗住好耐冇食過粥同腸粉...
不過有啲後悔...啲粥稀到好似水咁...下晝嘅午餐盒...一大盒苦瓜..但得半盒麵...


想試呢間咖哩好耐...今日終於有機會...
不過近排啲餐廳都好靜...我又包場...4 則留言: