23 Aug 2019

叫左一個無益嘅肉丁麵...再叫番杯有益嘅豆漿..
唔知兩樣一齊食...可唔可以中和番呢..一早就收到同事嘅散水禮物..又多個好同事走..


下晝攞左假..有啲野做...
辦完事...跟住去食個豐富啲嘅午餐..


有外國朋友黎左香港..去左酒店探佢..


今日又啱啱趕得切..買下午茶當晚餐..2 則留言:

  1. 咁多名貴餅食真幸福,幾時輪到你呀?

    5點幾食完睡覺前會肚打鼓。

    回覆刪除