30 Jun 2019

今朝去陪阿媽食早餐...連續幾日假期但冇得飛..去一轉大埔...
當係去左旅行...順便搵姑姐食個午餐...


返左屋企之後...懶得再出去...簡單一餐就算...4 則留言: