17 Jun 2019

休息左幾日...今日要返工..唔係好慣添..唔知公司附近嘅情況係點..帶定飯盒穩陣啲..
起碼唔怕...下晝要出去搵食..又搵唔到...


試下個新出嘅棒烏冬...個湯底唔錯...
不過個份量...好似比棒丁麵少好多咁...6 則留言: