28 Feb 2019

到左星期四...同周末越來越接近喇...下晝同埋同事約好左出去食咖喱飯..
不過我都係唔想食辣野..臨時轉軚...


買左甜品返公司食.. 


又要去比錢專科醫生使...


尋晚煮左啲薯仔雞翼..今晚可以偷懶唔使煮..2 則留言: