14 Nov 2018

食得即食麵多...要轉下口味..今日繼續係雞胸做午餐...聽日真係要轉下先得...


放工喺地鐵站經過爭鮮...突然間又想偷懶..唔煮..2 則留言: