28 Oct 2018

去搵阿媽食早餐...跟住去花墟行下..買左盆蕃茄...
唔知會唔會成功種到蕃茄食呢...


今次打完邊爐..之後都要清貨..今日都唔例外..


連晚餐都繼續係邊爐嘅餸...2 則留言: