28 Mar 2018

今個星期返少一日...感覺上日子好似易過一啲..因為雪櫃缺糧..今日下晝都係冇肉食..要食素..


又有生日飯食..又係有填鴨...肥死我喇..多謝晒..4 則留言: