27 Mar 2018

食個公仔麵...成班麻甩佬吹下水....每朝就係咁渡過...尋晚果餐實在太多野...食都食唔晒...唔好浪費...今日帶返公司食...


好耐冇去買餸...打開雪櫃攞晒啲存貨出黎...點知原來全部都係素..注定今晚冇肉食..4 則留言: