6 Feb 2018

諗黎諗去....都係呢樣最好....一開工...就有人請我食屎....


尋晚睇唔到野....煮唔到飯....所以今日都冇飯帶....出去買車仔麵食...


 今晚幫朋友慶祝生日.....又大食一餐.....沒有留言:

發佈留言